הכשרת כלבי עזר לילדים ומבוגרים בעלי מוגבלויות פיזיות, קוגניטיביות ונפשיות


הכשרת כלבי עזר לילדים ומבוגרים  בעלי מוגבלויות פיזיות, קוגניטיביות  ונפשיות