הכשרת כלבי עזר לילדים ומבוגרים  בעלי מוגבלויות פיזיות, קוגניטיביות  ונפשיות