03 May
03May

הכלב שלי קופץ על כל אחד ברחוב, האם יש לכלב שלי בעיה התנהגותית?

הכלב שלי נובח ומיילל כאשר אנו עוזבים אותו לבד בבית ומפריע לשכנים, האם זו בעיית התנהגות, חרדת נטישה אולי?

הכלב נוהם כאשר מנסים לבדוק אותו או לסרק אותו, האם זו בעיית התנהגות?

לא! 

מבחינתו של הכלב אלה הם אינם בעיות התנהגות.

אנו מפרשים התנהגויות מסוג זה כבעיות התנהגות, אבל לכלב רוב ההתנהגויות האלה הן התנהגויות טבעיות השייכות לקשת ההתנהגויות הזואולוגיות שלו.

הכלב הוא חיית להקה. הלהקה יכולה להתקיים כאשר כל אחד בלהקה יודע את מעמדו בה,  כאשר הגבולות בה ברורים וקבועים וכאשר יש ללהקה שפה משותפת אותה כל אחד מבין.

כאשר אין שפה משותפת, גורמת תקשורת לקויה לבעיות בין חברי הלהקה. בעיות שיכולות לבוא במקרה של הכלבים בטבע  לאגרסיביות מיותרת, פציעות, חוסר הצלחה בצייד וסיכון ההישרדות.

אצל כלבי הבית תקשורת לקויה ומעמד לא ברור גורמים לאי כבוד לבעלים, המתבטא באי הקשבה עד מצבים קיצוניים יותר כמו נהימות ואפילו נשיכות של הבעלים או אנשים שונים אחרים הבאים במגע עם הכלב.

לכלב ארבעה אינסטינקטים שהם הבסיס לכל ההתנהגויות השונות שלו. אינסטינקט הסוציאלי חברתי, אינסטינקט הציד, אינסטינקט טריטוריאלי ואינסטינקט סקסואלי. השפה של הכלב מבוססת על ארבעת החושים: חוש הריח, חוש הראיה, חוש השמיעה וחוש המישוש.

אנו מפרשים באופן שונה התנהגויות מסוימות של הכלבים בניגוד לפירוש שהכלב ייתן לאותן ההתנהגויות.

למשל  מגע בתקשורת של הכלב מעיד על מעמד גבוה יותר ודומיננטיות.

בין כלבים בוגרים נהוג שהכלב בעל המעמד הגבוה יותר יכול ליצור מגע עם כלב במעמד נמוך יותר. הצורך במגע הוא צורך חברתי אך כלב במעמד נמוך אינו יעז להישכב בצמוד למנהיג כי זה מעיד על חוסר כבוד לגוף של הכלב במעמד הגבוה. גם כאשר המגע הוא לשם טיפוח וניקיון הגוף הוא מעיד על מעמד. האם מלקקת את גוריה ולא ההיפך, בין כלבים בוגרים הכלב במעמד יותר גבוה יכול ללקק את הכלב במעמד הנמוך יותר בדיוק כמו האם וגוריה. קפיצות אחד על השני מעידות גם הן על מעמד או על הוכחה וחיזוק המעמד הקיים בין שני כלבים או גורים. היוזם את המגע הוא בעל הזכות ליצור אותו כלומר הוא בדרך כלל בעל המעמד הגבוה יותר או זה שרוצה להיות בעל המעמד הגבוה ביותר.

כאשר אנו חוזרים הביתה והכלב קופץ עלינו  הוא יוצר את המגע בין הגוף שלו לגוף שלנו, הוא מראה חוסר כבוד לגוף שלנו. בפעולות אלה  הוא רוצה להגיד לנו שהוא במעמד יותר גבוה מאתנו בלהקה!

כך גם אצל כלבים הנוטים ללקק באובססיביות את הבעלים שלהם. כלבים אלה לוקחים את תפקיד האם הדואגת לניקיון של הגור.

כלבים אינם אגרסיביים מטבעם. להיפך התקשורת שלהם מאד ברורה כדי למנוע מאבקים מיותרים בתוך הלהקה.

נהימות או נשיכות בלהקה באות לידי ביטוי כאשר המנהיג או פריט אחר במעמד גבוה רוצה לשמור על מקומו. גם לנהימות וגם לנשיכות יש סימנים מקדימים המופיעים כדי למנוע מצב של מאבק גופני מיותר ופציעות.

כלבי הבית, אשר אינם מקבלים את מנהיגותם של בעליהם,  ומרגישים שהמעמד שלהם מאוים בשל התנהגות מסוימת של בעליהם יכולים גם לנשוך. כלבים אלה הם לא כלבים עם בעיות פסיכולוגיות או נפשיות שונות הם פשוט מתנהגים באופן הטבעי להם, הם רוצים לשמור על מעמדם בלהקה ובדרך זו על הישרדותה ורווחתה של להקתם.

אם נדע להבין את מגוון ההתנהגויות הזואולוגיות של כלבנו, נבין את שפתם, נוכל לפתור בעיות התנהגות באופן טבעי, המובן לכלב, ללמד אותו להקשיב לנו וללמד אותו את המקום הנכון שלו בלהקה וכך  לחיות עם כלבנו בכיף ובכבוד הדדי.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.