19 Apr
19Apr

חינוך בגישת הצייד- Natural Dogmanship- מעודדת עבודת צוות בין האדם לכלבו ומחזקת את הרצון של הכלב לעבוד איתנו. זה במיוחד חשוב כאשר אנו מכשירים את הכלב לעבוד ככלב טיפולי עם אוכלוסיות מיוחדות. בזמן מפגש טיפולי אנו צריכים שהכלב יהיה קשוב לנו ולמה שמתרחש במפגש. הכלב הוא חלק מרכזי וחשוב במפגשים, כאשר אנחנו עובדים כצוות- "כלב אדם" אנו מהווים דוגמה בתהליך הטיפולי,לשיתוף פעולה, לאמון ולקשר. חינוך הכלב בגישת הצייד מעודדת את המוטיבציה של הכלב להיות חלק פעיל במפגשים הטיפוליים וכן יוצרת הרבה הנאה ורצון מצד הכלב. כאשר אנו עובדים עם הכלב הטיפולי אנחנו צריכים להיות בטוחים שהכלב נהנה מהמפגשים וכן שאנו מתחשבים בצרכיו וטבעו.