תרומתם של הכלבים לחברה שלנו: כלבי שירות ועזר, כלבים טיפוליים וכלבי תרפיה.

כלבי שירות ועזר למען אנשים בעלי מוגבלויות פיזיות או נפשיות. בשנים האחרונות הוכחה חשיבות של שילוב כלבים לרווחת בני האדם.

קרא עוד